نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی

لازم به توضیح می باشد آزمون های ذکر شده زیر بصورت فایل PDF می باشد جهت  مشاهده و دانلود روی آنها کلیک نمایید.

آزمون محاسبات

آزمون برق

آزمون شهرسازی

آزمون مکانیک

آزمون نقشه برداری

آزمون ترافیک

آزمون نظارت عمران

آزمون نظارت عمران اسفند 89

آزمون محاسبات عمران اسفند 89