تمدید , عضویت , پروانه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 صدور پروانه اشتغال به کار آموزش Administrator 4320
2 ثبت نام متقاضيان طراحي و نظارت تاسيسات آب و فاضلاب ساختمان ali.r 5510
3 نحوه تائیدیه ثبت نام شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسانی که عضو سازمان نظام مهندسی سایراستانها هستند ali.r 5859
4 اطلاعيه دفتر امور مقررات ملّي ساختمان در مورد محاسبه سنوات كليه داوطلبان شركت در آزمونهاي پايه Administrator 4999
5 آخرين مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها ali.r 10324
6 لیست پروانه اشتغال به کار های آماده تحویل تا تاریخ 1390/03/18 ali.r 6403
7 شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار مهندسي ali.r 6254
8 مدارك لازم جهت عضويت ali.r 10376
9 مدارك لازم جهت صدور پروانه اشتغال به كار حقیقی و حقوقی ali.r 10873
10 فهرست اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز تا تاریخ 90/03/31 به تفکیک رشته ( اصلی و مرتبط) ali.r 14323